+420 571 112 089 pohoda@firmadat.cz

Rozdíl mezi 1D a 2D čárovými kódy

Rozdíl mezi 1D a 2D čárovými kódy je hlavně v množství dat, které lze do něj zapsat. Zatímco u běžných 1D kódů klasicky vložíte jen několik málo znaků u EAN kódu 8 nebo 13, u 2D kódů nejste tímto počtem znaků limitování. Bez problémů zde můžete vložit přes 200 znaků. Čím větší počet znaků však do QR kódu vložíte, tím bude náročnější k přečtení čtečkou. Obecně tedy lze doporučit spíše zařízení s 2D kódy.

Zatímco čtečky 1D kódů nejsou schopné zpracovat 2D kód, obráceně to lze. Tedy čtečky 2D kódů umí přečíst i 1D kódy. Navíc imager sejme kód i když jej čtete z úhlu. Není zde laser, který by musel přejet přes všechny čáry na čárovém kódu.

 

Příklad EAN kódu = 1D čárový. Kód určený pro klasické laserové nebo CCD čtečky

 

 

Příklad QR = 2D kódu.  Určený pro 2D imagery, případně lze skenovat tyto kódy i běžným fotoaparátem mobilního zařízení.